ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇਜ਼ੁਕੋ ਅਨੀਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ $ 3,300 ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਉਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ