ਮੁਗੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਫਿਲਮ $ 352 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣੀ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ $ 19,201 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ