ਸਟੂਡੀਓ ਗਿਬਲੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ! (ਦਸੰਬਰ 2019)